Atención a clientes

999 946 15 11
999 946 14 38

Malla

Ciclónica Galvanizada

CALIBRE ALTO (MTS) ABERTURA 55 MM ABERTURA 63 MM
10.5

1.00

 

2.00

 

10.7      1.00

 

1.25

 

1.50

 

1.75

 

2.00

 

2.50

 
3.00

 

 11.2      1.00

1.25

 

1.50

1.75

 

2.00

2.50

 

 12.7     1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

Ciclónica Galvanizada